Termik Santraller ve Aile Hayatının Korunması - ISBN- 978-605-82832-9-9