EK: Danıştay 14. Daire 2018/7759 nolu karar (662 Sayılı İlke Kararının İptali)