page-header

Kolektif Blog

Avrupa’nın Kara Bulutundan Türkiye’ninkine

18 Haziran 2018 – AB ülkelerinin yaktığı kömür başka AB ülkelerindeki yurttaşları öldürüyor: Kömüre dayalı termik santralların…

Gıda Politikasında Müşterek Bir Program

6 Haziran 2018 İngiltere’nin Brexit-sonrası döneminde ne türden bir “gıda” politikası izlemesi gerektiğini anlatan Halkın Gıda…

Küresel Sorunlar Karşısında Yerel Hareketler!

30 Mayıs 2018 Küresel Sorunlar Karşında Yerel Hareketler: Bir Davet 1987’de Brundtland Raporu’nun yayınlanmasından bu yana…

ÇŞB’den 56 bilgi edinme başvurusuna yanıt

9 Nisan 2018 Ekoloji Kolektifi, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde kurulu ya da kurulması planlanmış termik…

Kapasite Geliştirme Çalıştayı:

Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Sivil Toplumda Bilgi ve Belge Yönetimi 8 Mart 2018 Sivil toplum örgütleri olarak…

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan raporda; İzmir 2. İdare…

Ekoloji Kolektifi Amasra Raporu

HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesi için hazırlanan ÇED raporlarının, Çevre Hukuku kapsamında değerlendirmesini…

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1 Termik santraller hakkında açılan davalara ait…

Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil

Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil DOSAB Termik Santrali için verilen ÇED Olumlu Kararı’nı…

Aliağa’daki Termik Santrallerin Dava Süreçleri Hakkında Rapor

Bu raporun, kömürlü termik santrallere karşı İzmir’i korumaya yönelik farklı kollardan yürütülen çabaların ortak bir metinde…