Canakkale_Iklim_Adaleti_Forumu_Raporu_ve_Sonuc_Bildirgesi_ekd