page-header

Kolektif Blog

Ekoloji Kolektifi Derneği 5. Olağan Genel Kurulu

Ekoloji Kolektifi Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, 20 Ekim 2016 tarihinde saat 11:00’de Farabi Sokak No.24/16 Çankaya/Ankara adresinde…

“Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi” yayında

11 Temmuz 2018 Yurttaşların Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine katılımını kolaylaştıma ve bu süreçlerin yurttaş denetimine…

Avrupa’nın Kara Bulutundan Türkiye’ninkine

18 Haziran 2018 – AB ülkelerinin yaktığı kömür başka AB ülkelerindeki yurttaşları öldürüyor: Kömüre dayalı termik santralların…

Gıda Politikasında Müşterek Bir Program

6 Haziran 2018 İngiltere’nin Brexit-sonrası döneminde ne türden bir “gıda” politikası izlemesi gerektiğini anlatan Halkın Gıda…

Küresel Sorunlar Karşısında Yerel Hareketler!

30 Mayıs 2018 Küresel Sorunlar Karşında Yerel Hareketler: Bir Davet 1987’de Brundtland Raporu’nun yayınlanmasından bu yana…

ÇŞB’den 56 bilgi edinme başvurusuna yanıt

9 Nisan 2018 Ekoloji Kolektifi, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde kurulu ya da kurulması planlanmış termik…

Kapasite Geliştirme Çalıştayı:

Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Sivil Toplumda Bilgi ve Belge Yönetimi 8 Mart 2018 Sivil toplum örgütleri olarak…

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan raporda; İzmir 2. İdare…

Ekoloji Kolektifi Amasra Raporu

HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesi için hazırlanan ÇED raporlarının, Çevre Hukuku kapsamında değerlendirmesini…

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1 Termik santraller hakkında açılan davalara ait…