Doğa, insanın kendisini ‘çevreleyen’ şeylerden ibaret değildir çevre de insanın kendi dışındaki varlıklar değildir.Hiçbir argüman hiçbir eylem kendini denetleyen bir bütün olan doğayı talileştirmemelidir.

Doğanın kendisini devamlı üretmesine yetecek zamana, yeniden yeşermesini ve tazelenmesini sağlayacak bir toplumsal mekanizma yaratma umuduna..

Ekolojik sonuçları düşünülmeksizin sermaye uğruna endüstriyel, sanayi, talan girişimlerinin olmayacağı, insanın doğaya hoyratça davranarak; yalnızca bir ‘üretim faktörü’ olarak görmeyeceği, insan faaliyetlerinde doğanın bedel ödemeyeceği yarınlarımızın umuduna..

Ekolojik duyarlılığın toplumsal bilinç ve hareketler şekline bürünmesi, yaygınlaşması umuduna..

Doğanın korunması, ‘insan türünün devamlılığı açısından şarttır ‘ gibi argümanlar ile insan dışında var olan şeyleri dikkate alır gibi görünerek aslında yine insanlık için doğanın araçsallaştırılmayacağını ve insanin merkezi canlı olmadığını idrak edebilmemiz umuduna..

Beton setlerin akan coşkun suları, asfaltların toprağa süzülen suyu, kaldırım taşlarınının arasından çıkan fidanları ehlîleştirmeye çalışmayacağı günlerin umuduna..

İnsani eylem ve onun doğal ortamı arasındaki ilişkinin yıkıcı biçimlerini düzeltmeyi amaçlayan bütün kolektif davranış biçimlerinin umuduna..
Ekosistemimizi onarmaya, yenilemeye olan sürdürdüğümüz inanç ve çabayla kutluyoruz bu 5 Haziran Dünya Çevre Gününü?