SOCAR Termik Santrali ÇED Olumlu Kararının İptalini Danıştay Reddetti

İzmir Aliağa ilçesinde Socar Power Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “Socar Power Termik Santrali Entegre Projesi” ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED Olumlu Kararının iptali istemiyle açılan dava Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedildi.

Uzun yıllardır süregelen hukuki mücadelede ÇED Olumlu Kararının iptali için 2013 yılında İzmir 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada 2015 yılında bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından termik santral alanının ormanlık alan olduğu, santral atıklarının tehlikeli olduğu belirtilerek ek bilirkişi raporu istenmiş, 2016 yılında gelen ek bilirkişi raporunda ÇED Raporuna gerek olmadığı ifade edilmişti.

İzmir 3. İdare Mahkemesince ÇED raporu, jeoloji, orman ve fauna yönlerinden yeterli inceleme araştırmaya dayanmadığı, yetersiz olduğu gerekçe gösterilerek, ÇED Olumlu kararı iptal edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir İdare Mahkemesi kararını temyiz etti. Temyiz incelemesi yapan Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, ÇED Raporunda eksiklik bulunmadığını gerekçe göstererek davanın reddine karar verdi. Davacı olan EGEÇEP ise hukuki süreci AYM’ye taşıyacağını belirtti.

Bu yayını paylaş