SANKO Gölbaşı Termik Santral’inden Vazgeçti

SANKO isimli şirket Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurmayı planladığı Gölbaşı Termik Santrali projesinin yapımından vazgeçti. Projeye ait önlisans EPDK tarafından sonlandırıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi’nde kurulmak istenen SANKO Gölbaşı Termik Santrali Projesine ait önlisans EPDK tarafından 3 Ağustos tarihinde sonlandırıldı.

SANKO, toptan elektrik fiyatları ile yatırım ve işletme maliyetlerindeki gelişmelerin, projenin fizibilitesinde önemli değişikliklere neden olduğunu gerekçe göstererek projenin yapımından vazgeçmiş ve önlisanslarının iptal edilmesi talebi ile EPDK’ya başvurdu. Şirketin başvurusu ardından, Gölbaşı Termik Santrali projesine ait önlisans EPDK tarafından sonlandırıldı.

Şirket, Gölbaşı Mal Müdürlüğü’ne sunduğu 16.08.2017 tarihli dilekçede önlisanslarının projeden vazgeçmiş olmaları nedeniyle sonlandırıldığını belirterek yatırdıkları teminat mektubunun iadesi ile anılan proje nedeniyle kamulaştırılan taşınmazlar üzerindeki kamulaştırma şerhlerinin kaldırılmasını talep etti.

SANKO Gölbaşı Termik Santrali Projesi, Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından yayınlanan “Termik Santrallerin Maliyeti: Alternatif Bir Değerlendirme” adlı kitapta toplumsal ve ekolojik maliyetleri açısından incelemeye alınmıştı. Aynı zamanda bu termik santral projesine karşı açılan dava da devam etmekteydi.

Kitapta, Proje’nin ÇED raporunda ortaya konan yatırım maliyetine ek olarak ekosisteme vereceği zarar dolayısıyla yıllık yaklaşık 114 bin TL ekonomik maliyet yaratacağı, bu maliyetin başta proje alanında yaşayan yerel halk olmak üzere tüm yurttaşlar ve kamu sektörü tarafından yüklenileceği ortaya konmuştu. Bunun yanı sıra SANKO Gölbaşı Termik Santrali’nin yapılması durumunda dolaylı olarak faydalandığı kömür teşvikleri dolayısıyla kamu bütçesinde yıllık 30 bin TL civarında yük oluşturduğu, enerji üretiminde kullanacağı enerji dolayısıyla da yıllık 14.5 milyon TL’den fazla maliyeti olacağı belirtilmişti.

Projenin demokratik ve katılımcı mecralarda kamusal tartışmaya açılmadan hayata geçirilmeye çalışılmasına yönelik hatalardan dönülmüş olmasını, projenin yaratacağı toplumsal  ve ekolojik maliyetleri de gözeterek önemli kabul ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Gölbaşı Çevre ve Doğa Koruma Derneği – Ekoloji Kolektifi Derneği

Bu yayını paylaş