Mahkeme Kültürel Mirasa Sahip Çıktı

Konya 2.İdare Mahkemesi, Konya’ya yapılmak istenen Ilgın Kömürlü Termik Santrali için kömür havzası olarak planlanan üç farklı höyüğün birinci derece arkeolojik sit olarak kalması gerektiğine karar verdi. 

Konya ili, Ilgın İlçesi’nde yer alan Adatepe, Hareme ve Sarayada Tepe höyüklerinin birinci derece arkelojik sit alanı ilan edildiği 2014 tarihli karar aynı yıl içerisinde iptal edilerek bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından üçüncü derece sit alanı olarak tescil edilmişti. Bahsi geçen sahada kömür çıkarılmasının önünü açan karara Ekoloji Kolektifi Derneği dava açarak kararın yasaya aykırı olduğunu ve bilimsel dayanağı olmadığını, bilimsel araştırma ekiplerinin, Akşehir Müzesi Müdürlüğü’nün veya Konya Bölge Koruma Kurulu’nun görüşlerinin alınmadığını ileri sürdü.

Ekoloji Kolektifi Derneği tarafından höyükleri üçüncü derece arkeolojik site dönüştürme kararının iptali için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na açılan, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin de müdahil olduğu davalarda mahkeme, bilirkişi raporuna dayanarak bölgede bulunan kültür varlığı ve mirasının birinci derece sit alanı tanımına uyduğuna hükmetti.  Böylece arkeolojik sit alanının kömür havzasına dönüştürülerek sahadan kömür çıkarılmasının önüne geçildi.

Mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna göre, bölgede Geç Kalkolitik, Eski Tunç Çağı, Geç Demir Çağı ve Ortaçağ’a ait kalıntıların yanında tarih öncesi devirlere ait öğütme taşı ve kemik aletler gibi birçok başka arkeolojik miras da bulunuyor. Bölgede 900 bin yıl öncesine tarihlenen Dursunlu gibi Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden birisinin de bulunduğunu hatırlatan rapor, bölgenin birinci derece arkeolojik sit tanımına uyduğunu, kronolojik bütünlüğün korunması ve ivedilikle kazı çalışmalarına başlanması gerektiğini ortaya koyuyor.

Ekoloji Kolektifi Derneği’nden davanın avukatı Fevzi Özlüer “Geçmişi tarih öncesi çağlara dayanan bu alanda yapılan bilirkişi analizi, bölgenin sıradışı bir kültür mirasına sahip olduğunu gösterdi. Bu alana termik santral inşa edilmesi bir yana, ivedilikle kazı çalışmalarına başlanarak bölgenin kronolojisinin ortaya çıkarılmasına çaba harcanmalıdır. Konya mahkemesinin arkeolojik mirasına sahip çıkması çok sevindirici” dedi.

Bu yayını paylaş