İstinaf Başvurusu Mahkeme Tarafından Reddedildi

Konya’da yapılmak istenen Ilgın Kömürlü Termik Santrali için kömür havzası olarak planlanan üç farklı höyük 1. derece arkeolojik sit alanıyken, sit derecesi düşürülmüş ve 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmişti.  Konya 2. İdare Mahkemesi ise  höyüklerin birinci derece arkeolojik sit olarak kalması gerektiğine karar vermişti. Davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve davalı yanında müdahil Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ’nin,  ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması için yaptığı istinaf başvurusu, Konya. Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi.

 

Ekoloji Kolektifi Derneği’nden davanın avukatı Fevzi Özlüer  “Bu karara karşın ilgili şirket bir ÇED başvurusunda bulundu. Konya Ilgın’da bir yandan sit alanlarının korunması çabamız devam ederken, diğer yandan ise pek çok maden izni için başvurular sürüyor. En son Ilgın AŞ. TKİ’den rödavans ile aldığı bir ruhsat sahasında ÇED yönetmeliği geçici 3. Maddesi kapsamında muafiyetten yararlanarak yıllık 160 bin ton kapasiteli lavuar kurmak istiyor. Arama faaliyetlerinin ÇED sürecinden muaf tutulması, arama ve işletme faaliyetlerinin birlikte planlanmaması gelecekte bu koruma kararlarının da fiilen uygulanmamasına yol açabilir. Konya tarım, hayvancılık ve tarih ekseninden şirketlerin çevresel maliyetleri üstlenmedikleri çok karlı yatırımlara yönelmesi halinde Türkiye’yi besleme kapasitesi ile birlikte tarihsel önemini de yitirebilir. Bu nedenle süreci izlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu yayını paylaş