Ekoloji ve Kent Kütüphanesi Açılıyor

Noyan Özkan arşivinin dijital kütüphanecilik standartlarında kamuyla buluşturulmasına başlanması vesilesiyle gerçekleştireceğimiz etkinliğe hepinizi bekliyoruz.

2 bölümünden oluşan etkinliğin panel kısmında, İzmir’in kent kültürünün şekillenmesinde önemli rol oynayan aktörlerin koruma bilincindeki hukuki çabalarına,  değerlerine ve bugün ki kent kimliğinin şekillenmesinde koruma bilincinin anlamına odaklanılacak;  Bu kimliğin oluşmasında mekan, zaman ve belgelendirmenin toplumsal ve bireysel oluşum aşamalarına vurgu yapılacaktır.

Çalıştayda ise Türkiye’de koruma kültürü ve  dünyadaki gelişmelerle birlikte ele alınacak, müze, arşivlendirme, belgelendirme alanlarında artan ilginin pratik toplumsal yaşamda karşılığını bulabilmesinin yol ve yöntemleri tartışılacaktır. Bu bağlamda çalıştayda ortaya konulan fikirlerin, tartışma başlıkların toplumsal kentsel belleğin sürekliliğin sağlanmasına bir katkı sağlaması, diğer yandan da ekoloji ve kent alanında çalışan toplumsal grupların, kişilerin koleksiyonlarının görünür olmasına vesile olması amaçlanmaktadır.

birlikte olmak umuduyla..

ÇALIŞTAY

Doğa – Kent Bağlamında Belgelendirme Kültürü
13.00-14.00

Koruma ve Belgelendirme Kültürünün Neresindeyiz?
Nimet Özgönül – ODTÜ

Kent Belgelendirme, Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı?
Enis Rıza Sakızlı – Belgesel Sinemacılar Birliği

Dijital Üretim Çağında Kültürel Bellek ve Kültürel Bellek Kurumları
Tolga Çakmak – Hacettepe Üniversitesi

14.00-14.45 – Katkılar

14.45.-15.00 – Ara

PANEL

İzmir Kent Belleğinde Mekan-Zaman ve Birey
15.00- 16.00

Çevre Koruma Sürecinde Avukat Noyan Özkan ve Halk 
Sefa Taşkın Bergama Eski Belediye Başkanı

Hafıza Mekanlarının Korunmasında Birey, Örgütlülük ve Meydan: Kültürpark Örneği
İbrahim Arzuk İzmir Barosu

İzmir’in Taşrasında: Bergama Çevre Mücadelesi ile Kazanılan Bellek, Yiten Bellek
Arif Ali Cangı – TBB

16.00-17.00   Katkılar

Noyan Özkan Arşivinin Bağış Töreni

Tarih: 2 Aralık 2017

Yer: Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi

Düzenleyenler: Ekoloji Kolektifi Derneği, Konak Belediyesi, Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

Bu yayını paylaş