page-header

Author: Doğu Eroğlu

“Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi” yayında

11 Temmuz 2018 Yurttaşların Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine katılımını kolaylaştıma ve bu süreçlerin yurttaş denetimine…

Avrupa’nın Kara Bulutundan Türkiye’ninkine

18 Haziran 2018 – AB ülkelerinin yaktığı kömür başka AB ülkelerindeki yurttaşları öldürüyor: Kömüre dayalı termik santralların…

Gıda Politikasında Müşterek Bir Program

6 Haziran 2018 İngiltere’nin Brexit-sonrası döneminde ne türden bir “gıda” politikası izlemesi gerektiğini anlatan Halkın Gıda…

ÇŞB’den 56 bilgi edinme başvurusuna yanıt

9 Nisan 2018 Ekoloji Kolektifi, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde kurulu ya da kurulması planlanmış termik…