page-header

Author: Cömert Erdem

The North Star – Noyan Özkan

Noyan Özkan Collection consisting of more than 20.000 documents of Noyan Özkan, a lawyer, a rights defender, one of…

Ekoloji Kolektifi Derneği 5. Olağan Genel Kurulu

Ekoloji Kolektifi Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, 20 Ekim 2016 tarihinde saat 11:00’de Farabi Sokak No.24/16 Çankaya/Ankara adresinde…

Küresel Sorunlar Karşısında Yerel Hareketler!

30 Mayıs 2018 Küresel Sorunlar Karşında Yerel Hareketler: Bir Davet 1987’de Brundtland Raporu’nun yayınlanmasından bu yana…

Kapasite Geliştirme Çalıştayı:

Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Sivil Toplumda Bilgi ve Belge Yönetimi 8 Mart 2018 Sivil toplum örgütleri olarak…

İklim Adaleti Ağı Toplantısı Raporu

Ekoloji Kolektifi olarak amacımızın yaygın ve çeşitli bir coğrafi dağılımda kömür yakıtlı termik santrallere karşı mücadele…

Aliağa İklim Adaleti Forumu Raporu

Ekoloji Kolektifi, ALÇEP, EGEÇEP ve FOÇEP’in çağrısıyla, Aliağa merkezde çağırıcı kurumların temsilcilerinin, Foça Forumunun, Eğitim-Sen temsilcilerinin,…

Çanakkale İklim Adaleti Forumu Raporu

Ekoloji Kolektifi’nin çağrısıyla Çanakkale’de toplanan forum Çanakkale Çevre Platformu, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Kent Konseyi…