Yaptıklarımız, İstediklerimiz

Vizyon
Ekoloji Kolektifi, ekolojik bilgi belge üretir ve bellek oluşturur.

Misyon
Ekoloji Kolektifi, 

  • Ürettiği bilginin ve oluşturduğu kültürel belleğin üretim ve tüketim ilişkilerini değiştirmesi ve dönüştürmesini amaçlar.
  • Ekolojik bilginin, nitelikli kamusal ve ücretsiz dolaşımını ve yeniden üretilmesini hedefler.
  • Ekolojik bilginin, yurttaşlar tarafından kullanılmasına ve karar alma süreçlerine katılmalarına olanak sağlamasını amaçlar. 
  • Ekolojik bilginin, kamu politikalarında kullanılmasını amaçlar.