Orman yangınlarının söndürülmesi millî bir görevdir.

1. Orman yangınlarını söndürmek devletin görevidir.

2. Devlet bu görevini orman genel müdürlüğü teşkilâti ile yapar.

3. Orman genel müdürlüğünün;

•             Orman yangınları ile ilgili her kademede iç kuruluşu vardır.

•             Orman yangın kuleleri ile tüm ormanları kontrol eder.

•             Orman yangın önleme şeritleri ile yangını yönetir.

•             Orman yangın ekipleri ve arazözleri ile yangını söndürür.

•             Helikopterler için yangın havuz ve göletleri yapılmıştır.

4. Yangın amiri orman işletme müdürüdür. yangın birkaç işletmeyi kapsıyorsa ve de gerekiyorsa belediyelerden (arazöz) ve valilikten (jandarma vd) yardım istenir. ama yangını vali veya belediye başkanı yönetemez. yangın kente ulaşıyorsa kaymakamlık ve belediye söndürmeye katılır.

5. Orman köylüsü yangın söndürmek için mükelleftir. gönüllü değildir.

6. Havadan söndürme araçları türk hava kurumu (thk) tarafından sağlanır. başka ülkelerde bu görev hava kuvvetlerine verilmiştir. ama onlarda bizim thk gibi kapsamlı görev kurumları yoktur.

7. Orman yangınlarını söndürme görevi kâr amacıyla çalışan özel şirketlerin eline bırakılamaz. devletin yetkisi ve görevi devredilemez (anayasa’miza göre devlet hükümranlık yetki ve görevlerini devredemez).

8.Ordu savaş için eğitilmiştir. yangın için değil.

9. Yangını bilmeyen, araziyi tanımayan kişiler, kim olursa olsun, yangına karışamaz. yangını yönetmeğe kalkışamaz.

Orman Kanunu 6831: Orman köylüsü mükelleftir. Gönüllü yaparsanız yardımcı bulamazsınız.

Madde 69. (1956) Orman Yangınlarında yangına civar köy ve kasabaların 18 yasını bitirip, 50 yasını doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberlerinde mevcut balta, kürek, kazma, destere gibi yangın söndürmeğe yarayacak aletleri ile yangın yerine gitmeğe ve yangını söndürmeğe mecburdular.

Madde 69 – (Değişik: 19/4/2018-7139/14 md.) Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır. Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınlarının söndürülmesine imkânlar ölçüsünde katkı sağlanır. Bu maksatla görevlendirilen personel hakkında 71 inci madde hükümleri uygulanır. Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür. Yangın söndürme çalışmalarına fiilen katılan resmi ve özel her türlü aracın akaryakıt giderleri Orman Genel Müdürlüğünce karşılanır. Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılır. Gönüllülerin yangına ulaşımı ile yangın söndürmeye yarayacak aletleri ve giyecekleri, Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanır. Yangına katılan personel ve gönüllülerin ıase giderleri yangın söndürme faaliyetleri süresince orman idaresi tarafından karşılanır. Bu Kanuna göre izne konu edilen Devlet ormanlarında izin sahipleri, hususi ve hükmı şahsiyeti haiz amme müessesesine ait ormanlarda ise sahipleri, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler.

Mehmet Doğan Kantarcı