Ekoloji Kolektifi Derneği 5. Olağan Genel Kurulu, 20 Ekim 2016 tarihinde saat 11:00’de Farabi Sokak No.24/16 Çankaya/Ankara adresinde bulunan dernek mekanında gerçekleştirilecektir. Bu tarihte, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, 27 Ekim tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirilecektir.

1.) Açılış Konuşması
2.) Ekoloji Kolektifi 2016-2018 Çalışma Raporunun Okunması
3.) Ekoloji Kolektifi’nin gelecek dönemi üzerine değerlendirme ve öneriler
4.) Tüzük Değişikliği
5.) Yeni dönem Yönetim Kurulunun seçilmesi
6.) Dilek ve temenniler