11 Temmuz 2018

Yurttaşların Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine katılımını kolaylaştıma ve bu süreçlerin yurttaş denetimine girmesindeki güçlükleri azaltma hedefiyle kaleme alınan Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi kitabı Ekoloji Kolektifi tarafından yayınlandı.

Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi kitabına erişmek için tıklayın!

Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine dair temel kavramları ve ÇED sürecinin aşamalarını basitçe anlattığı gibi, ÇED süreçlerine idari başvuru yaparak veya dava yoluyla katılmak isteyen yurttaşlara da yol gösteriyor.

Rehberde,

  • Hangi projelerin ÇED sürecine tabi olduğu,
  • ÇED kapsamı dışında kalan projeler,
  • İvedi Yargılama Usulünün ÇED süreçlerinde nasıl işletildiği,
  • Hangi projeler için hangi tarihli ÇED Yönetmeliğinin işletileceği

gibi bilgiler bulunurken,

  • ÇED Başvuru dosyasının Bakanlığa sunulmasından itibaren ÇED sürecinin aşamaları,
  • ÇED sürecine katılmak isteyen yurttaşların bilmesi gereken temel bilgiler,
  • ÇED süreçlerine katılımda bilgi edinme hakkının nasıl kullanılabileceği,

de örneklerle aktarılıyor.

Kitaptaki örnek dilekçelerden biri

Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi bunlara ek olarak, ÇED süreçlerine idari başvuru veya dava yoluyla katılmak isteyen yurttaşlar için, denetlemek veya dava etmek istedikleri projeye göre uyarlayabilecekleri idari başvuru dilekçeleri, dava dilekçeleri ve bilgi edinme dilekçeleri içeriyor.

Yurttaşlar için ÇED Süreci Takip Rehberi niçin önemli?

Bu rehber yurttaşların kendi kendilerinin avukatı olması, hukukun da toplumun kurucu ögesi haline gelmesi, güçlü bir kamu politikası ve kamu yönetimi anlayışıyla çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması yaklaşımı sahiplenilerek hazırlandı. Bu nedenle bu rehberin muhatabı sadece yurttaşlar değil aynı zamanda kamu politikasının güçlendirilmesini savunan ve sahiplenen her kurum ve kişidir.

Çevresel kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanmasında yurttaşların karar alma sürecine katılmasının, başvuru ve bilgi edinme haklarını etkin kullanmayı öğrenmesinin ve haklarını geliştirmesinin daha iyi bir kamu politikası için olmazsa olmaz olduğunu da kabul ederek bu rehberi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ekoloji temelli bilgi ve belge üretmenin anlam ve öneminin giderek arttığı günümüzde, bu rehberin toplumun gıdaya, suya, toprağa, havaya erişimi için daha iyi yurttaşlık bilgisine, daha iyi yaşama haklarına ulaşmasına bir katkı sunmasını arzu ediyoruz.

Kitap için hazırlanan ÇED zaman çizelgesi

 

Kitapla ilgili ek bilgi talepleri için [email protected] adresinden Ekoloji Kolektifi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kitabın basılı halinden edinmek için, https://goo.gl/forms/wVNcCqKJFJ1jJgpY2 adresindeki formu doldurabilirsiniz.