Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Sivil Toplumda Bilgi ve Belge Yönetimi

8 Mart 2018

Sivil toplum örgütleri olarak yürüttüğümüz çalışmaları, yaptığımız başvuruları, afişlerimizi ya da diğer görsel materyallerimizi nasıl saklıyoruz? Biriktirdiğimiz çalışmaları bir arada görmeye çalıştığımızda ya da biriken çalışmalara ilişkin veri oluşturmayı denediğimizde nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz? Kitaplıklarımızdaki yayınların envanterini çıkarabildik mi? Hukuki başvurularımızı ve/veya dava dosyalarımızı nasıl dosyalıyoruz? Verilerimizi nasıl tasnif ediyoruz?

Biriktirdiğimiz bu ortak soru ya da sorunların çözümlerini birlikte aramak için “Sivil Toplumda Bilgi ve Belge Yönetimi” çalıştayında sizlerle buluşmak istiyoruz. Kültürel belleğimizi arşivlemeyi, yeniden üretmeyi sağlayarak beceri ve toplumsal birikimimizi artırmayı ve bilgi kaynaklarının geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacak yöntemleri geliştirmeyi amaçladığımız çalıştayımızda, amacımıza yönelik olarak belgelendirme ve arşivlemeyi sistemli bir şekilde sağlamanın yolları üzerine konuşacağız.

Çalıştayın ilk oturumunda koleksiyon geliştirme, fiziksel kütüphane çalışmaları (sınıflama, barkod, kaşe, dosyalama, koruma, saklama), dijitalleştirme ve  erişim politikaları üzerine eğitim çalışması yapılacaktır.

Çalıştayın ikinci oturumunda ise hukuki bilgi ve belgelerin etkin kullanımının ve takibinin sağlanmasına yönelik bilgi aktarımı yapılması amaçlanmaktadır. Sivil toplum kuruluşları tarafından bilgi edinme, başvuru ve katılım haklarının kullanılmasına yönelik üretilen verilerin ve evrakların kayıt altına alınması, resmî evrakların okunması, dijital ve fiziksel ortamlarda tasnifi ve arşivlenmesi yöntemine ilişkin eğitim çalışması yapılacaktır.

Etkinlik kontenjanımız 20 kişiyle sınırlıdır. Etkinliğe katılabilmek için aşağıda yer alan katılım formunu en geç 12 Mart 2018 tarihine kadar doldurmanız gerekmektedir. Etkinliğe katılacak kişilerle iletişime geçilecektir.

PROGRAM İÇERİĞİ

 • 10:00 – 13:00 Sabah Oturumu
  Kolaylaştırıcı: Taner Korkmaz
  Koleksiyon Derleme Geliştirme
  Fiziksel Kütüphane İşlemleri (Sınıflama, Barkod, Kaşe, Dosyalama)
  Koruma/Saklama
  Sayısallaştırma/Dijitalleştirme İşleri
  Erişim Politikaları (ROARMAP Üyeliği)
  Erişime Açma (DSpace, CNRIl)
  Uluslararası Görünürlük (OPENDOAR, OPENAIRE, Üyelikleri)
  Google Geliştirme Araçları Entegrasyonları (Google Analytics, Google Search Console)

14:00 -17:00 – Öğlen oturumu
Kolaylaştırıcı: Ekoloji Kolektifi Derneği
Hukuki verilerin kayıt altına alınması
Hukuki evrakların tasnifi ve paylaşılması
Resmî evrak okuması (Dava dosya evraklarının dijital ve fiziksel ortamlarda tasnifi ve arşivlenmesi hakkında ve resmî evrakların nasıl okunması gerektiği ve adlandırılması)
Katılım formu: http://bit.ly/2oYEVZ8
Tarih : 17 Mart 2018
Yer : Niza Park Otel
Farabi Sk. No: 36 Çankaya/Ankara