Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1

Termik santraller hakkında açılan davalara ait mahkeme kararları medyada veya farklı kamusal buluşmalarda sık sık gündeme gelse de bu kararların derli toplu ve sistematik bir sunumu bugüne kadar çok mümkün olmamıştır. Bu çalışmamız ile seksenli yılların sonundan itibaren sayısı her geçen gün artan kent ve çevre davaları içinden örnek olarak seçilen yargı kararlarını değerlendirerek, yurttaşların yargı kararlarının içeriğine erişebilmelerini sağlamayı ve kararların hukuki anlamını daha anlaşılır olarak ortaya koymayı amaçlıyoruz.
Karar özetlerini buradan indirebilirsiniz