Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil

DOSAB Termik Santrali için verilen ÇED Olumlu Kararı’nı iptal eden Bursa 2. İdare Mahkemesi, 5 Mayıs’ta verdiği kararda, kaynağı, miktarı, nasıl yakıldığı belli olmayan kömür numuneleri üzerinden elde edilen raporlama ve hesaplamaların gerçekçi olmadığı gerekçesine dayandı.

Davaya ilişkin hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü sırada; Ekoloji Kolektifi adına Avukatlar Fevzi Özlüer, Cömert Uygar Erdem ve Hülya Yıldırım tarafından hazırlanan ve DOSAB Platformu’na sunulan rapor ile Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara buradan ulaşabilirsiniz.