Ekoloji Kolektifi’nin çağrısıyla Çanakkale’de toplanan forum Çanakkale Çevre Platformu, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Kent Konseyi Çevre Meclisi, Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu, ÇAYEK, HDP, YSGP temsilcileri ve bağımsız yurttaşlardan oluşan 40 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

https://ekolojikolektifi.org/tr/wp-content/uploads/2015/06/Canakkale_Iklim_Adaleti_Forumu_Raporu_ve_Sonuc_Bildirgesi_ekd.pdf