08 Mar

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme

Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan raporda; İzmir 2. İdare Mahkemesi‘nin 16.12.2016 tarih ve 2015/1758 E 2016/1593 K numaralı karar gerekçesinin hukuken anlamı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu karar gerekçesi bağlamında ivedilikle yerine getirmesi gereken görevleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, 2009/7 sayılı Genelge’nin iş bu karar bağlamında uygulanıp uygulanamayacağı ve oluşturulan ÇED Raporu’nun yeterliliği tartışılmaktadır.

Raporu buradan indirebilirsiniz.

12 Ara

Ekoloji Kolektifi Amasra Raporu

HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesi için hazırlanan ÇED raporlarının, Çevre Hukuku kapsamında değerlendirmesini içeren raporda; entegre tesisler için tek ÇED süreci işletilmesinin zorunluluk olduğu; bu zorunluluğun entegre projenin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir koşul niteliği taşıdığı ve HEMA Entegre Termik Santrali Projesi’ne ilişkin birden fazla ÇED süreci işletilmesinin hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmaktadır.

Raporu buradan indirebilirsiniz

28 Haz

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1

Termik santraller hakkında açılan davalara ait mahkeme kararları medyada veya farklı kamusal buluşmalarda sık sık gündeme gelse de bu kararların derli toplu ve sistematik bir sunumu bugüne kadar çok mümkün olmamıştır. Bu çalışmamız ile seksenli yılların sonundan itibaren sayısı her geçen gün artan kent ve çevre davaları içinden örnek olarak seçilen yargı kararlarını değerlendirerek, yurttaşların yargı kararlarının içeriğine erişebilmelerini sağlamayı ve kararların hukuki anlamını daha anlaşılır olarak ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Karar özetlerini buradan indirebilirsiniz

26 Nis

Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil

DOSAB Termik Santrali için verilen ÇED Olumlu Kararı’nı iptal eden Bursa 2. İdare Mahkemesi, 5 Mayıs’ta verdiği kararda, kaynağı, miktarı, nasıl yakıldığı belli olmayan kömür numuneleri üzerinden elde edilen raporlama ve hesaplamaların gerçekçi olmadığı gerekçesine dayandı.

Davaya ilişkin hazırlık çalışmalarının yürütüldüğü sırada; Ekoloji Kolektifi adına Avukatlar Fevzi Özlüer, Cömert Uygar Erdem ve Hülya Yıldırım tarafından hazırlanan ve DOSAB Platformu’na sunulan rapor ile Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği karara buradan ulaşabilirsiniz.

09 Haz

İklim Adaleti Ağı Toplantısı Raporu

Ekoloji Kolektifi olarak amacımızın yaygın ve çeşitli bir coğrafi dağılımda kömür yakıtlı termik santrallere karşı mücadele eden yerel mücadelelerle küresel iklim adaleti gündemini buluşturmak ve birlikte bir mücadele takvimi ve mücadele araçları bütünü oluşturmak olduğu ve Uluslararası Sosyal Bilimler Konseyi (ISSC) “Sürdürülebilirliğe Dönüşümler” destekleme fonu tarafından desteklenen bu davetli strateji toplantısı için Türkiye çapında yerel düzeylerde devam eden mücadeleleri bir araya getirdik.

http://ekolojikolektifi.org/tr/wp-content/uploads/2015/06/21_Mart_Iklim_Adaleti_Agi_Toplantısı.pdfRaporu-_-Istanbul.pdf

08 Haz

Aliağa İklim Adaleti Forumu Raporu

Ekoloji Kolektifi, ALÇEP, EGEÇEP ve FOÇEP’in çağrısıyla, Aliağa merkezde çağırıcı kurumların temsilcilerinin, Foça Forumunun, Eğitim-Sen temsilcilerinin, Menemen’den, Turgutlar Köyü’nden, Uzunhasanlar Köyü’nden gelen katılımcıların ve bağımsız yurttaşların katkısıyla İklim Adaleti Forumunun Aliağa ayağını gerçekleştirdik.

http://ekolojikolektifi.org/tr/wp-content/uploads/2015/06/Aliaga_Iklim_Adaleti_Forumu_Raporu.pdf

07 Haz

Çanakkale İklim Adaleti Forumu Raporu

 

Ekoloji Kolektifi’nin çağrısıyla Çanakkale’de toplanan forum Çanakkale Çevre Platformu, Karabiga Temiz Doğa Derneği, Kent Konseyi Çevre Meclisi, Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu, ÇAYEK, HDP, YSGP temsilcileri ve bağımsız yurttaşlardan oluşan 40 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

http://ekolojikolektifi.org/tr/wp-content/uploads/2015/06/Canakkale_Iklim_Adaleti_Forumu_Raporu_ve_Sonuc_Bildirgesi_ekd.pdf