page-header

Kolektif Blog

Avrupa’nın Kara Bulutundan Türkiye’ninkine

– AB ülkelerinin yaktığı kömür başka AB ülkelerindeki yurttaşları öldürüyor: Kömüre dayalı termik santralların hiçbiri, yalnızca yerel…

Gıda Politikasında Müşterek Bir Program

İngiltere’nin Brexit-sonrası döneminde ne türden bir “gıda” politikası izlemesi gerektiğini anlatan Halkın Gıda Politikası metni, farklı…

Küresel Sorunlar Karşısında Yerel Hareketler !

Küresel Sorunlar Karşında Yerel Hareketler: Bir Davet 1987’de Brundtland Raporu’nun yayınlanmasından bu yana geçen 30 yıllık…

ÇŞB’den 56 bilgi edinme başvurusuna yanıt

Ekoloji Kolektifi, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde kurulu ya da kurulması planlanmış termik santralların Çevresel Etki…

Kapasite Geliştirme Çalıştayı:

Kapasite Geliştirme Çalıştayı: Sivil Toplumda Bilgi ve Belge Yönetimi Sivil toplum örgütleri olarak yürüttüğümüz çalışmaları, yaptığımız…

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan raporda; İzmir 2. İdare…

Ekoloji Kolektifi Amasra Raporu

HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesi için hazırlanan ÇED raporlarının, Çevre Hukuku kapsamında değerlendirmesini…

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1

Termik Santraller Hakkında Açılan Davalara İlişkin Karar Özetleri – 1 Termik santraller hakkında açılan davalara ait…

Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil

Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil DOSAB Termik Santrali için verilen ÇED Olumlu Kararı’nı…

Aliağa’daki Termik Santrallerin Dava Süreçleri Hakkında Rapor

Bu raporun, kömürlü termik santrallere karşı İzmir’i korumaya yönelik farklı kollardan yürütülen çabaların ortak bir metinde…